Avtryck

Ansvarig:

Joerg Hausding, VD

 

Kontakt:

Nalamo Impex
Älvvägen 9, SE 87393 Nyland 
Sverige

Telefon: +46 73 094 31 60
E-post: office@nalamoimpex.com

 

Registreringsuppgifter:

20906-2616-00002 (Bolagsverket)

 

MOMS ID:

SE720906261601

 

 

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lagstiftning. Som tjänsteleverantör är vi dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lagstiftning förblir opåverkade av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med tidpunkten för kännedom om en specifik överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

 

Ansvar för länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi tar därför inget ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. Vi har kontrollerat de länkade sidorna för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte möjlig.

 

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av europeisk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, redigering, distribution och alla typer av användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekterar vi upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är märkt som sådant. Om du ändå upptäcker ett intrång i upphovsrätten ber vi dig att informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi naturligtvis att ta bort sådant innehåll omedelbart.

 

Bildrättigheter

Pixabay.com, istockphotos.com

 

Logo Nalamo Impex

© Nalamo Impex 2024. 
Alle Rechte vorbehalten. | All rights reserved. | Alla rättigheter förbehållna. 

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.